اذان صبح 05:31
طلوع آفتاب 06:53
اذان ظهر 12:59
غروب آفتاب 19:05
اذان مغرب 19:22
نیمه شب 00:19

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد