به مناسبت هفته نیروی انتظامی ،فاضلی فرماندار خاتم از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان با اهداء لوح تجلیل نمود.