اذان صبح 04:44
طلوع آفتاب 06:12
اذان ظهر 12:50
غروب آفتاب 19:29
اذان مغرب 19:46
نیمه شب 00:10

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد