شناسه : 154103502


بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی " بی شک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.این روز بر همکاران و تلاشگران این عرصه مبارک باد. (روابط عمومی فرمانداری خاتم)
آدرس کوتاه :