شناسه : 7421924


مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستائي استان يزد گفت: چهارروستاي خاتم تا پايان سال جاري داراي شبكه آب شرب و بهداشت مي شوند.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستائي استان يزد گفت: چهارروستاي خاتم تا پايان سال جاري داراي شبكه آب شرب و بهداشت مي شوند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم،حاتمي در جريان ديدار با زاده رحماني فرماندار خاتم با بيان اين مطلب ،اين روستاها را شامل رحمت آباد هرات، فيض آباد ، بوروئيه هرات و بوروئيه خوانسار ذكر كرد.

در اين ديدار در خصوص  افزايش حجم مخازن آبفار، ترميم و توسعه شبكه آب شرب در برخي از روستاها بحث و تبادل نظر شد .

ضمنا اين دو نفربه اتفاق يكديگراز روستاي رحمت آباد هرات بازديد نمودند . آدرس کوتاه :