شناسه : 146137175


پیام تبریک فاضلی فرماندار خاتم به مناسبت 12آذر روز جهانی معلولان

بنام مهر آفرین مهر گستر

زدگی کن      حتی اگر......

بهترین هارو ازست دادی زیرا این زندگی کردن است که برایت بهترین های دیگر را برایت می سازد

12آذر ماه روز جهانی معلوین گرامی باد

(فرجام فاضلی ،فرماندار شهرستان خاتم)
آدرس کوتاه :