شناسه : 144144134


نشست حجازی رئیس تعاون روستایی استان با مدیر عامل وهیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی بخش مروست،بخشدار مروست وسایر مسئولین

گفتنی است: دراین نشست درخصوص مسائل ومشکلات  وتوسعه وپیشرفت این شرکت تعاونی بحث وتبادل نظر شد.

در پایان حجازی رئیس اداره تعاون روستایی به اتفاق سایر مسئولین از انبار محصولات کشاورزی ،انبار بذر وکود و فروشگاه مرکز خرید این شرکت بازدید نمود


آدرس کوتاه :