دیدار فرماندار و مسئولین شهرستان خاتم با خانواده های معظم شهدای مبارزه با مواد مخدر