شناسه : 154179149


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:صبح امروز در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون حضور تیم پزشکی شبکه بهداشت درمان شهرستان در محل فرمانداری خاتم


آدرس کوتاه :