برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خاتم، با موضوع ارزیابی عملکرد مانور اطفاء حریق در جنگل باغ شادی