شناسه : 153500951


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:محمودی (معاون عمرانی فرماندار)دبیر مدیریت بحران کارشناس کشاورزی بهمراه جمعی ازمسئولین منابع طبیعی از محل آبگیری بند های هرات بازدید نمودند


آدرس کوتاه :