شناسه : 156325318


فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار از کلاسهای اوقات فراغت مرکز کانون پرورش فکری کودکان شهرستان خاتم بازدید نمود.

 فرجام فاضلی با اشاره با اهمیت اوقات فراغت در فصل تابستان برای دانش آموزان گفت: اوقات فراغت و سامان دهی اوقات فراغت یکی از مباحث حساس و اساسی در سطح  شهرستان است

در ادامه فرماندار از فعالیتهای جمع حاضر دراین کانون نیز بازدید کرد.


آدرس کوتاه :