شناسه : 147365023


بازدیدصادقیان معاون عمرانی استاندار به همراه فاضلی فرماندار خاتم،بخشدار مروست،ودیگر همراهان از روند اجرای ساخت ساختمان بخشداری مروست بازدید کردند.


در این بازدیدصادقیان ضمن تشکر از پیمانکار وناظران پروژه خواستار سرعت بخشیدن به کار وآماده سازی پروژه جهت افتتاح در دهه مبارک فجر شدند.


آدرس کوتاه :