به مناسبت هفته بسیج ،فلاحتی بخشدارمروست بهمراه سایرمسئولین ازنمایشگاه دستاوردهای انقلاب وبسیج دیدن نمود.