شناسه : 153946828


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:اولين جلسه تعیین نرخ گزاری جابجايي مسافر،برون شهري ودرون شهري اعم از(اتوبوس،ميني بوس) به رياست محمودي معاون عمراني فرماندار وباحضور جمعي ازمسئولين درمحل فرمانداري خاتم برگزار شد.و تصمیمات لازم در این جلسه اتخاذ گردید.


آدرس کوتاه :